info@jazirehshadi.com 40550450
مدرسه دخترانه دکتر کیهانی در جزیره شادی

در تاریخ ۹۶/۶/۵  تعدادی از فرشتگان مدرسه دکتر کیهانی حضور داشتند.

و  یکی از روزهای  تابستانی خود  را   با شادی و خوشی  سپری کردند .

Kaihani School2

 

برندگان عزیز جزیره شادی خانم ها محدثه زینعلی – سماء رحمانی و یگانه نظری

توانستند بازی هایی همچون پل گذر و تونل لیزر را با موفقیعت به اتمام برسانند.

نوشتن دیدگاه