info@jazirehshadi.com 40550450
مدرسه دخترانه دانش اسلامشهر

امروز دانش آموزان مدرسه دانش اسلامشهر در مقطع دوم و سوم مهمان ما در جزیره شادی بودند.

 

نوشتن دیدگاه