info@jazirehshadi.com 40550450
مدرسه دخترانه حضرت مریم اسلامشهر

امروز دانش آموزان کلاس چهارم مدرسه دخترانه حضرت مریم به جزیره شادی آمدند و لحظات شادی را در جزیره شادی سپری کردند. همچنین به پنج نفر از بهترین دانش آموزان جوایزی اهدا شد.

نوشتن دیدگاه