info@jazirehshadi.com 40550450
شروع کار جزیره شادی با حضور دانش آموزان مدرسه شهید خلیلی

در تاریخ ۹۶/۶/۲  با حضور دانش آموزان مدرسه شهید خلیلی  به تعداد ۳۸ نفر جزیره شادی شکوفا شد. در این مراسم جناب آقای مهندس شهاب میر سعیدی مدیریت عمارت مجد و خانم محترم ایشان سرکار خانم نیلوفر شریف زاده و مدیر عزیز این مدرسه سرکار خانم خالقی حضور داشتند .

 

jazireh shadi1                 jazireh shadi2

نوشتن دیدگاه